Brunnsborrning i Ludvika med omnejd

Vi borrar  med 35-bar kompressor och fördelarna är många: vid ett tryck på 35 bar kan vi borra snabbare och bränsleförbrukning är lägre per borrad meter.

Vi utgår från Ludvika i Dalarna och åtar oss arbeten inom en radie av ca 10 mil.

 

Sydab Energi & Vatten AB är specialiserade på borrningstjänster och arbetar med följande:

• Brunnsborrning

 Energiborrning

• Entreprenadborrning

• Vattenbrunnar

• Bergvärme

• Terränggående borrmaskin

• Service, reparation, underhåll - vattenpumpar och vattenbrunnar

• Offertförfrågningar

• Vattenprovtagning vid behov

• Kvalitativ pump för ändamålet

• Försäljning av pumpar och vattenfilter

Vi utför arbeten både åt privatpersoner, företag, kommuner och föreningar.

 

GRUNDFOS SP 4" sänkpumpar är den perfekta lösningen för att säkra vattenförsörjningen i borrade brunnar.

GRUNDFOS sänkpump till Din Avantibrunn
Grundfos sänkpumpar är tillverkade för att installeras i djupborrade brunnar. De arbetar energisnålt, tyst och underhållsfritt. Pumparna är beständiga även mot sandhaltigt vatten.

Dricksvatten från pump av rostfritt stål
Grundfos sänkpumpar är rakt igenom utförda av rostfritt stål. Pumparna är därför beständiga mot grundvatten av normalt varierande kvalitet och avger inte rostpartiklar till vattnet.

Mer än hundratusen Grundfos djupbrunnspumpar i drift i Sverige.
Grundfos är sedan många år Sveriges mest installerade pumpfabrikat. Ett erkännande av produktens kvalitet och driftsäkerhet från användare med höga krav på tillförlitlighet.

Med Grundfos sänkpump i Din Avantibrunn förenas två kvalitetsbegrepp för bättre vattenförsörjning.

ROT-avdraget - detta gäller

 

KOSTNADSEFFEKTIV MILJÖVÄNLIG ENERGI:

Med en bergvärmepump kan Ni sänka Era energikostnader med upp till 80%.
Det är en miljövänlig, förnybar och gratis energikälla som minimerar ditt CO2-utsläpp. Systemet ger bekväm försörjning av värme och varmvatten, samt kan även ge kyla under varma dagar.

VAD ÄR BERGVÄRME?
Solvärme lagras i marken. Bergvärme är alltså ren lagrad solenergi som hämtas från bergets eller sjöbottens djup.  

INSTALLATION AV BERGVÄRME

Avanti Vattenpärm dokumenterar arbetet

När Du anlitar en Avanti-borrare får Du inte bara goda råd och stöd inför utförandet av Din vattenanläggning. Vi ser det som vår uppgift att vara Ditt stöd hela vägen fram till den dag vattnet rinner ur kranen. Sedan blir vår uppgift att finnas till hands, bland annat i dokumentation över hela anläggningen. Vattenanläggningen består ju av en rad komponenter förutom själva brunnen. Normalt krävs minimal skötsel.

I Bävan Vattenpärm får Du inte bara skötselanvisningar. Du får också en samlad dokumentation över just Din vattenanläggning - brunn, pump och och olika andra komponenter. Du får också information om vart Du skall vända Dig om något fel skulle inträffa.

Avanti Vattenpärm blir också stället där Du förvarar kontrakts-
handlingar, vattenanalysprotokoll mm. Avanti Vattenpärm, allt-på-ett-ställe!


Avanti Bergvärme

Värme från marken
Med Avanti Bergvärme tar man värme från ett borrhåls omgivande berg, med dess jämna temperatur året runt. Efter "förädling" i en värmepump distribueras den ekonomiskt fördelaktiga värmen till uppvärmningen av hus, varmvatten e dyl.
Avanti Bergvärme blir den outsinliga tillgången i värmesystemet. Genom ett i förhållande till behovet väl dimensionerat borrhål, får man ständigt gynnsamma temperaturförhållanden, vilket innebär maximal besparing. Tillsammans med en effektiv värmepump blir därmed driftskostnaden låg, oavsett hur låg yttemperaturen är.

Högeffektivt system
Enegin - besparingen - hämtas från märken under huset utan annan åverkan än ett lodrätt hål!  Bergsvärme leder till stora besparingar i uppvärmingen - mest när det är som kallast. Det är viktigt att värmekällan - ett borrhål - är rätt dimensionerad = efter realistiskt behov! Det gäller att kunna göra samma uttag år efter år utan för kraftig nedkylning av borrhålet och därav följande lägre besparning.

Större förbrukningsbehov?
Avanti har beräkningsmodeller för större förbrukningsbehov. De finns som "lathund" och i datorsystem. De är rekommenderade av Vattenfall och Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Vill du veta mer om brunnsborrning? Välkommen att kontakta oss.